Direct contact? Bel: +31 (0)20 261 3468

HomePraktijkhygiëneWIP richtlijnen

De WIP richtlijnen

Infectiepreventie richtlijnen wetenschappelijke verenigingen | FMS

Ondanks het feit dat de WIP in 2016 is opgeheven gelden deze richtlijnen in de gezondheidszorg tot op heden nog steeds als de professionele standaard. Deze richtlijnen zijn de afgelopen 30 jaar opgesteld door de Stichting Werkgroep Infectie Preventie. De WIP was een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. In totaal zijn er meer dan 120 richtlijnen opgesteld. Voldoet u aan de voor uw kliniek geldende richtlijnen? Weet u eigenlijk welke infectiepreventie richtlijnen er op uw specifieke situatie van toepassing zijn?

Infectiepreventie richtlijnen voor de zorgpraktijk

Wij hebben niet alleen gedegen kennis van de WIP richtlijnen (en andere infectiepreventie richtlijnen van o.a. de SRI | wetenschappelijke verenigingen| FMS) maar zijn ook in staat de inhoud hiervan voor u vertalen naar uw praktijksituatie/kliniek.

Wilt u weten of en in hoeverre uw praktijk aan de voor u van toepassing zijnde (WIP|SRI) en andere voor u relevante infectiepreventie richtlijnen voldoet en/of wilt u een (ZKN) hygiëne audit / infectiepreventie audit laten uitvoeren? Of zijn er andere wensen op het terrein infectiepreventie zoals advies op maat op uw praktijksitatie gericht?

Wij helpen u graag!

Neem contact op