Direct contact? Bel: +31 (0)20 261 3468

HomePraktijkhygiëneMedische Hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen

CSA audit | Scopen audit | Audit beheer Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH) 

Medische hulpmiddelen (chirurgische instrumenten/medisch instrumentarium) kunnen een besmettingsbron zijn -of- worden. Denk hierbij aan:

  • flexibele endoscopen
  • hand- en hoekstukken (de tandartsboor)
  • of een chirurgische prepareerschaar.

Niet alle re-usable (herbruikbare) medische hulpmiddelen hebben na gebruik dezelfde behandeling nodig. Afhankelijk van hoe het medisch hulpmiddel gebruikt wordt in de praktijk is soms alleen reiniging vereist, maar kan hierop volgend ook desinfectie en/of sterilisatie noodzakelijk zijn.
Zorg dat u de juiste apparatuur heeft om dat te doen. Maar ook dat deze apparatuur jaarlijks onderhouden en zo nodig gevalideerd wordt.

Vergeet daarbij niet dat uw personeel optimaal geschoold moet zijn om deze kritische werkzaamheden verantwoord uit te voeren. Het eindresultaat van de reiniging en desinfectie van de medische hulpmiddelen is niet alleen afhankelijk van het goed functioneren van de reinigings- en sterilisatieapparatuur. Foutief menselijk handelen kunnen de effectiviteit van de reinigings, desinfectie en/of sterilisatieprocessen teniet doen. 

Wilt u deze risico's in kaart gebracht hebben en advies over de juiste beheersmaatregelen?
Laat THIP dan een audit uitvoeren op:
-reiniging, desinfectie flexibele endoscopen ('scopen audit')
-reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van re-usable/herbruikbare medische hulpmiddelen ('CSA audit')

Neem contact op

Koopt u zelf steriele materialen in?

Let er dan goed op dat u de juiste medische hulpmiddelen aanschaft,  voorzien van de vereiste CE markering (Medical Device Regulation 2017/745 | MDR) en dat ze op de juiste manier aangeleverd, uitgepakt en opgeslagen worden. Let er ook op dat steriele medische hulpmiddelen in een 'drie laags' verpakking moeten worden aangeleverd om de steriliteit te kunnen garanderen. Immers stof of verontreiniging op de verpakking en de meeliftende micro organismen komen bij het openen van de verpakking terecht op het steriele product. Het gevolg is dat deze producten niet langer als steriel beschouwd mogen worden.
Voldoet uw praktijk/kliniek aan alle eisen die gesteld worden die komen kijken bij de inkoop, distributie en opslag van steriele medische hulpmiddelen? Verantwoord beheer van steriele middelen ligt aan de basis voor het kunnen leveren van veilige zorg.

Deskundige steriele medische hulpmiddelen & deskundige reiniging desinfectie flexibele endoscopen

Wij beschikken over een geaccrediteerd deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) en deskundige reiniging, desinfectie flexibele endoscopen (DRDS/DSRD).

Naast onze diensten, zoals de hygiene/infectiepreventie audit behoort ook een CSA audit/audit reiniging flexibele endoscopen (ook wel een 'scopen audit' genoemd) tot ons aanbod. Daarnaast adviseren wij over de aanschaf van steriele/reusable medische hulpmiddelen, het bewaken en saneren van voorraden en uiteraard over de reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van reusable medische hulpmiddelen.

Tijdelijke detachering behoort ook onze mogelijkheden.

Advies of begeleiding nodig rondom aanschaf, opslag, reiniging, desinfectie of sterilisatie van medische hulpmiddelen? Of overweegt u de CSA uit te besteden? Maak gebruik van de kennis en ervaring van onze DSMH.

Neem contact op