Direct contact? Bel: +31 (0)20 261 3468

HomePraktijkhygiëneVer-/bouwen operatieafdeling

Bouwen of verbouwen van een OK complex - operatieafdeling, kliniek of behandelkamer

Florence Nightingale heeft het ons alweer enige tijd geleden geleerd:

“The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm.”

Florence Nightingale

Voorkomen van infecties is noodzakelijk voor bij het verlenen van zorg. Zowel uw patienten, maar ook uw medewerkers hebben recht op een hygiënische en veilige omgeving. Het is daarom vanzelfsprekend dat infectiepreventie centraal staat in een het bouwproces voor een OK of zelfs een hele operatieafdeling. Het maakt daarbij niet uit of dit in een ZBC of ziekenhuis is. 

Infectiepreventie en het ontwerp van een operatieafdeling/OK

Infectiepreventie is de belangrijkste reden dat een operatieafdeling bestaat. Dat wordt nogal eens vergeten.  
Vanuit oogpunt van patienveiligheid zullen infecties zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Daarvoor is  een goed doordachte logistiek nodig. Als besmettingsroutes,  en daarbij behorende risico's, niet tijdig en met de juiste kennis van zaken in beeld zijn gebracht mist u belangrijke informatie bij het ontwerp. Vermijdbare risico's kunnen zo niet geelimineerd worden in de tekening. Wij staan u hierin graag bij.
Wacht niet totdat  bouwplannen al vast liggen. Plannen aanpassen werkt tijdvertraging in de hand en zorgt voor een hogere rekening van de aannemer.
Met enige regelmaat zien wij klinieken die kort geleden verbouwd zijn, maar waar de schone en vuile werkprocessen elkaar kruisen.  Dan zijn achteraf nog bouwkundige aanpassingen nodig om de correcte routing te bereiken.

Kan er doorgewerkt worden op de operatieafdeling tijdens een verbouwing?

Wij kunnen u adviseren of en op welke wijze u verantwoord kunt doorwerken tijdens de verbouwing. Wanneer niet de juiste maatrgelen getroffen worden kunnen er (aanzienlijke) risico's ontstaan voor de patientveiligheid. Tijdens de bouw komt komt veel stof vrij. Deze stofdeeltjs kunnen schimmels en micro-organismen bevatten die zich eenvoudig over de operatieafdeling kunnen verspreiden met alle gevolgen van dien.
Laat ons eens (vrijblijvend) meekijken met uw plannen. 

Contact opnemen