Adviseren over hygiëne en infectiepreventie is specialistenwerk!

09-08-2014

Adviseren over hygiëne en infectiepreventie is specialistenwerk!

Beoordeel zelf of u te maken hebt met een geaccrediteerd deskundige infectiepreventie

Hygiëne en infectiepreventie zijn vandaag de dag "hot"! Toch moet er naast dit positieve bericht een korte kanttekening geplaatst worden. In toenemende mate blijken adviezen te worden gegeven door "niet deskundigen" op dit vakgebied. Hygiëne en infectiepreventie is het werkterrein van de "deskundige infectiepreventie", voorheen ook wel ziekenhuishygiënist genoemd. Deskundigen infectiepreventie hebben een post HBO opleiding gevolgd en dienen na het volgen van de benodigde bijscholing eens per 5 jaar geaccrediteerd te worden door de beroepsvereniging "VHIG".
Accreditatie is noodzakelijk om de kennis op peil te houden, waardoor de kwaliteit van de adviezen geborgd blijft.

U kunt zelf beoordelen of u te maken hebt met een professional in hygiëne en infectiepreventie door het kwaliteitsregister van de deskundigen infectiepreventie in te zien.
Klik hier om het kwaliteitsregister te openen.

© 2021 thip |