thip
020 261 3468 info@thip.nl

De WIP richtlijnen

In de gezondheidszorg gelden de "WIP richtijnen" als professionele standaard. Deze worden opgesteld door de Stichting Werkgroep Infectie Preventie. De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.
In totaal zijn er meer dan 120 richtlijnen. Voldoet u aan de voor u geldende richtlijnen?
Weet u welke richtlijnen er op uw specifieke situatie van toepassing zijn?

Richtlijnen in de praktijk

Wij hebben niet alleen gedegen kennis van de WIP richtlijnen echter kunnen deze voor u vertalen naar uw eigen praktijksituatie.

Wilt u weten of en in hoeverre uw praktijk aan de WIP richtlijnen voldoet en wilt u een (ZKN) hygiëne audit / infectiepreventie audit laten uitvoeren? Of heeft u ander gericht advies voor uw praktijk nodig?

Neem  vandaag nog vrijblijvend contact met ons op

© 2019 thip |