CSA audit | Scopen audit | Audit beheer Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH) 

Medische hulpmiddelen (chirurgische instrumenten/medisch instrumentarium) kunnen een besmettingsbron zijn -of- worden.
Denk hierbij aan flexibele endoscopen, hand- en hoekstukken (de tandartsboor) of een chirurgische prepareerschaar.
Niet alle herbruikbare (reusable) medische hulpmiddelen hebben een zelfde behandeling nodig na gebruik. Afhankelijk van de toepassing/het gebruik is soms alleen reiniging vereist of zal hierop volgend ook desinfectie en/of sterilisatie noodzakelijk zijn.
Zorg dat u de juiste apparatuur heeft om dat te doen, dat deze apparatuur jaarlijks onderhouden en evt. gevalideerd wordt.

Maar vergeet vooral niet dat uw personeel optimaal geschoold moet zijn om deze werkzaamheden verantwoord uit te kunnen voeren. Immers de reinheid van medische hulpmiddelen is niet alleen afhankelijk van een goede werking van de reinigings- en sterilisatieapparatuur. De effectiviteit van de reinigings, desinfectie en/of sterilisatie resultaten kunnen eenvoudig teniet gedaan worden door foutief menselijk handelen na afloop van deze processen.
Wilt u deze risico's in kaart gebracht hebben om ze daarna te kunnen gaan beheersen?
Laat THIP dan een 'CSA audit / 'scopen audit/csrd audit' voor u uitvoeren.

Koopt u zelf steriele materialen in?

Let er dan goed op dat u het juiste aanschaft voorzien van de vereiste CE markering  en dat ze op de juiste manier aangeleverd, uitgepakt en opgeslagen worden.
Let er bv. op dat steriele medische hulpmiddelen in een 'drie laags' verpakking moeten worden aangeleverd om de steriliteit te kunnen garanderen. Immers stof op de verpakking (en daarbij micro organismen die hierop meeliften) komen bij het openen van de verpakking terecht op het steriele product dat hierna niet meer als steriel beschouwd mag worden.
Voldoet uw praktijk/kliniek aan alle basiseisen die hieraan gesteld worden?

deskundige steriele medische hulpmiddelen &
deskundige reiniging desinfectie flexibele endoscopen

Wij beschikken over een geaccrediteerd deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) en deskundige reiniging, desinfectie flexibele endoscopen (DRDS/DSRD).
Naast onze diensten, zoals de hygiene/infectiepreventie audit behoort ook een CSA audit/audit reiniging flexibele endoscopen (ook wel een 'scopen audit' genoemd) tot ons aanbod. 
Daarnaast adviseren wij over de aanschaf van steriele/reusable medische hulpmiddelen, het bewaken en saneren van voorraden en uiteraard over de reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van reusable medische hulpmiddelen. 
Indien dat voor uw praktijk/kliniek nodig blijkt, behoort tijdelijke detachering ook tot de mogelijkheden.

Advies of begeleiding nodig rondom aanschaf, opslag, reiniging, desinfectie of sterilisatie van medische hulpmiddelen?

Neem  vrijblijvend contact met ons op

© 2020 thip |