Laat u onafhankelijk adviseren bij de inrichting van uw praktijk

Een hygiënisch verantwoorde praktijkvoering start bij een goede inrichting. En dat gaat verder dan een goed reinigbare vloer. Denk aan de invloed van airconditioning op de hygiënische omstandigheden in uw praktijkruimte/behandelkamer. Maar ook de inrichting en logistiek van de behandelruimte zijn belangrijke elementen.
Zijn de "vuile" processen en ruimtes wel voldoende gescheiden van de ‘schone’ om kruisbesmetting te voorkomen?
Worden steriele medische hulpmiddelen wel op de juiste wijze opgeslagen?

Bouwen en verbouwen in een zorginstelling?

Wij staan garant voor onafhankelijk advies over de optimale inrichting, routing en afwerking van uw praktijkruimten, operatieafdeling of CSA, waarbij voldaan wordt aan de infectiepreventie vereisten en LEAN werken voorop staat.
Betrek daarom de juiste deskundigheid op terrein van hygiëne en infectiepreventie in een zo vroeg mogelijk stadium van uw verbouwingsplannen.

Verbouwen is een kans!
De praktijk van alle dag is dat er vaak in een te laat stadium van het bouwproject pas wordt nagedacht over de infectiepreventie vereisten. Bouwkundig ligt dan alles al vast en kan slechts nog een sub optimale routing schoon/vuil bereikt worden.  

Gaat u binnenkort uw praktijk/behandelkamer bouwen of verbouwen?
Laat ons dan eens vrijblijvend meekijken met uw plannen.
Ook adviseren wij hoe u vanuit infectiepreventie oogpunt verantwoord kunt doorwerken tijdens de verbouwing.

Bouwadvies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op

© 2019 thip |