Direct contact? Bel: +31 (0)20 261 3468

HomeBlogWIP publiceert richtlijn BRMO voor verpleeghuiz...

WIP publiceert richtlijn BRMO voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd op haar website (www.wip.nl). Het betreft een nieuwe richtlijn voor deze setting. De richtlijn is afgeleid van de WIP-richtlijn BRMO voor de ziekenhuizen. Het is de eerste richtlijn die de huidige Expertgroep Verpleeghuizen publiceert. Revisies van andere WIP-richtlijnen voor deze setting zijn gaande.

Naast de richtlijn wordt apart de tabel gepubliceerd van te nemen infectiepreventiemaatregelen per BRMO die is opgenomen in de richtlijn. Tot slot wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en waarin staat aangegeven hoe dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn.